Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Ο κακόφημος πυγχάμος Εύπωλος

Το φαινόμενο της δωροδοκίας από τα στοιχεία που μας δίνει ο Παυσανίας είναι φαινόμενο από τα αρχαία χρόνια και από το ξεκίνημα των Ολυμπιάδων και όχι σημερινό,αλλά την εποχή εκείνη  οι αθλητές που διέπραξαν πράξη έξω από όρια και τους κανόνες του Ολυμπιακού Ιδεώδες τιμωρούνταν σκληρά και αυστηρά.
Ο Εύπωλος δωροδόκησε με χρήματα ούτε λίγο ούτε πολύ τρείς αντπάλους του για να ``πουλήσουν``τον αγώνα,πράγμα που έγινε για πρώτη φορά στις Ολυμπιάδες.Συγκεκριμένα οι αντίπαλοι που διέφθειρε ήταν ο Αρκάδιος Αγήτωρ,ο Κυζικηνός Πρύτανις και ο Αλικαρνασσεύς Φορμίων,που είχε μάλιστα νικήσει στην προηγούμενη Ολυμπιάδα.Οι Ελλανοδίκες τιμώρησαν φυσικά με σκληρά πρόστιμα και τους τέσσερις πυγμάχους.[Παυσανίας 5.21.3.,<<ΕΥΠΩΛΟΣ ΓΑΡ ΘΕΣΣΑΛΟΣ ΧΡΗΜΑΣΙ ΔΙΕΦΘΕΙΡΕ ΤΟΥΣ ΕΛΘΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΥΚΤΩΝ,ΑΓΗΤΟΡΑ ΑΡΚΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΝ ΚΥΖΙΚΗΝΟΝ ...ΚΑΙ ΦΟΡΜΙΩΝΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΑ,ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΕ ΤΗ ΠΡΟ ΤΑΥΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΑΝΤΑ>>].

Share